Etusivu   -   Toiminta  -   Media  -   Arkisto  -  Jäsenille  -  Tue toimintaamme Yhteystiedot Nimi Pelikaanikilta Ry Kauprek. 203.396 Y-Tunnnus 2423050-5 Sähköposti info@pelikaanikilta.fi talous@pelikaanikilta.fi tiedotus@pelikaanikilta.fi lahjoitus@pelikaanikilta.fi Copyright Pelikaanikilta Ry Pelikaanikilta Hallitus 2016 Pj Ahola Vp Kaksonen Jäsenet Salmi Kuitunen Temmes Björklund Pelikaanikilta Ry Säännöt lataa Hakulomake lataa lähetä lomake hakemus@pelikaanikilta.fi Maanpuollustuksellinen koulutus koostuu  monipuolisista osaamisen aloista, joita maakuntajoukkojen edustaja voi hyödyntää niin siviili- kuin sodanajan kriisitilanteissa. Viestintä Koulutus koostu mm. erilaisten ja eritasoisten viestintä- tapojen harjoittelusta. Onhan joukkojen tultava toimeen niin puolustusvoimien kuin siviilihallinnankin alaisissa tehtävissä. Suojakoulutuksen tärkeys on kasvanut ei vainsodanajan tehtävissä vaan myös siviilikriisien riskien myötä. Tähän syynä on mm. vaarallisten aineiden osuus kuljetuksissa. Asekoulutus kuuluu osana kaikkien reserviläisten ja täten myös maakuntajoukkojen koulutukseen. Asekoulutus pyritään pitämään monipuolisena ja mielekkäänä Viranomaisyhteistyö ja siviilikriisinhallinta on tärkeä osa pelikaanikillan jäsenten koulutuksen sisältöä. Tehtävämme mahdollisissa siviilikriisinhallinnan tehtävissä koostuvat mm. öljyntorjunta-, etsintä-, pelastus-, koulutus-, avustus- ja muista merialueen tehtävistä. Eli pääsääntöisesti kaikenlaiset tehtävät, joissa tarvitaan monipuolista osaamista merenkulun ja -logistiikan hoitamisessa kaikissa olosuhteissa. Yhteistoimintamme pyrimme ulottumaan mahdollisimman laajalle eri yhteisöjen, viranomaisten ja yritysten piiriin. Tällä tavoin ilman rajoittavia toiminnanesteitä voimme keskittyä vain itse tehtäviin ja niihin valmistautumiseen. Merenkulun ja yleishyödyllisen koulutuksen osuus vie mahdollisesti suurimman osan kokonaiskoulutusajasta. Tavoitteena on mahdollisimman korkean osaamisen saavuttaminen tehtävien luonteesta riippumatta. Merenkulku on toki näistä varmasti kaikkein suurin. Onhan päätavoitteena yksi suurimmista haasteista, “-Pystyä suoriutumaan merellä minkälaisella kalustolla tahansa, missä tahansa olosuhteissa”. Konekoulutus kuuluu tärkeänä osana opetukseen, jotta päätavoite ”..minkälaisella kalustolla tahansa..” toteutuisi. Miehistön lukumäärä tehtävissä ei mahdollista erillistä konemiestä, joten tietotaito ongelmatilanteissa tulee olla kaikilla.Ensiavun osuutta ja sen osaamista ei voi korostaa liikaa. On tehtävä siviili- tai sodanajan kriisitilanteissa sitten loukkaantuneiden auttaminen tai evakuointi, tulee osaamisen olla korkealla tasolla.